Dinsdag 17 mei was het de internationale dag tegen holebifobie, het haten van holebi’s. Onze school is een plek waar er plaats is voor iedereen: alle culturen, godsdiensten en ook alle seksuele geaardheden.  Dat werd geuit door het uithangen van een aantal regenboogvlaggen op diverse plaatsen in de school.

Jammer genoeg werden de vlaggen hier en daar weggenomen door leerlingen die deze vlag interpreteerden als een vlag die tégen de moslimgemeenschap is. Dit is een vergissing gebaseerd op foute informatie die op sociale media verspreid wordt: de vlag komt op tegen haat en uitsluiting en zal dus nooit zelf oproepen tot haat tegen bepaalde culturen of godsdiensten. Op ons college heeft iedereen gelijke kansen, rechten en plichten.

Wat gisteren gebeurde, berust op een misverstand en een verkeerd begrijpen van de regenboogvlag. We herhalen graag dat er op Xaco géén plaats is voor haat tegen mensen op basis van cultuur, godsdienst of seksuele geaardheid. We roepen als directie dan ook op om rustig en rationeel en met veel respect voor elkaar in gesprek te gaan.

We voegen hier graag aan toe dat de berichten die hierover in de pers verschenen op hun beurt terecht voor verontwaardiging zorgden. De indruk in de krantenartikels werd ten onrechte gewekt dat het wegnemen van sommige vlaggen alleen maar door moslimjongeren gesteund zou worden of zelfs door alle moslims. Dat is natuurlijk niet het geval. We verontschuldigen ons oprecht bij wie zich hierdoor gekwetst voelde. Of zoals een leerling uit het derde jaar het terecht verwoordde:

“Graag spreek ik als moslima zijnde voor de rest van onze “gemeenschap”. Velen van ons voelen ons op dit moment enorm beledigd aangezien het incident niks, maar dan ook echt niks met onze religie te maken had en al zeker niet met het moslim zijnde. Er is over ons gesproken geweest door ONZE SCHOOL op de media alsof we allemaal homofoob zijn en allemaal hetzelfde denken. […] Velen zijn gekwetst aangezien we weer op een slechte manier worden afgebeeld alsof de islam niet zegt dat het ten strengste verboden is slecht te zijn naar anderen toe en anderen te disrespecteren. Ook zijn wij moslims zeker en vast niet de God die op zondes mag oordelen. […]. Het artikel is heel teleurstellend. Hun “moslimachtergrond” was op geen enkele manier noodzakelijk in het artikel.”

We nemen nu even de tijd en organiseren spoedig een moment waar we volgens goed oude Xacotraditie hierover verder met elkaar in gesprek gaan.