Dat een module ecologie meer is dan gewoon les geven en krijgen, moet je de leerlingen van de module en hun immer enthousiaste leerkracht Hans Gooris niet komen vertellen.

Centraal stond een onderzoeksproject rond zuivere lucht: er werd gemeten, vergeleken, grafieken en tabellen opgesteld. Maar een modern wetenschapsproject staat ook stil bij de communicatie van onderzoeksresultaten en dat kan verder gaan dan alleen maar een wetenschappelijke paper schrijven. Dankzij een dynamoPROJECT konden de leerlingen aan de slag met filmeducatie.be als culturele partner om hun onderzoeksresultaten te verfilmen. Op dit ogenblik worden de laatste loodjes gemonteerd maar later deze maand hopen we jullie hier de film te kunnen tonen.

Cultuurkuur.be pikte dit project op en zette het op hun website als mooi praktijkvoorbeeld.