Xaco voor vrede

Als school waar leerlingen met zowel Russische als Oekraïense achtergrond samenleven, vinden we het belangrijk ons goed te informeren, met elkaar te blijven praten en ook menselijk mee te voelen met al wie getroffen wordt door dit drama. We veroordelen geweld als oplossing voor conflicten en willen humanitair alle mensen steunen die door dit oorlogsgeweld getroffen worden.  

In die zin steunen we diverse solidariteitsacties zoals het initiatief van Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges, in samenwerking met de Poolse en Oekraïense jezuïeten om voor opvang van vluchtelingen zorgen. 

Daarover schrijft Pater Marc Desmet, Regionaal Overste van de Jezuïeten in Vlaanderen en Nederland hierin gesteund door de Peter Michielsens, de voorzitter van het bestuursorgaan van IgnAS, het volgende:

De oorlogsbeelden uit Oekraïne staan ons op het netvlies gebrand. Meer dan een week lang al heeft dit land te lijden onder de Russische inval. Het is moeilijk te geloven dat zoiets in de 21ste eeuw nog kan – maar het is harde werkelijkheid… Westerse regeringsleiders nemen hun maatregelen, maar vele mensen willen ook zélf iets doen om een steentje bij te dragen aan de verlichting van het immense leed dat op dit moment wordt aangericht. Er zijn dan ook al heel wat initiatieven opgestart door allerhande hulporganisaties…
Ook wij willen, als paters jezuïeten, een inzamelingsactie beginnen! Er woont een tiental jezuïeten in de Oekraïne, die horen bij de jezuïeten in Polen. Vanuit Polen kunnen de jezuïeten zeer veel goed werk doen in de opvang van oorlogsvluchtelingen, die op dit moment in enorme aantallen naar dit buurland vluchten. De jezuïeten van Polen organiseren hiertoe een speciale hulpactie “Jesuit Aid for Ukraine”. 

Als u ook wil meehelpen, kunt u uw gift overmaken op onderstaand rekeningnummer. Uw gift zal één op één worden doorgestort naar “Jesuit Aid for Ukraine” in Polen. De Vlaams-Nederlandse regio van de jezuïeten maakt een begin door alvast een bedrag van 25.000 euro voor deze hulpactie over te schrijven.
Doet u mee? 

U kan uw gewaardeerde en broodnodige bijdrage storten via HUBEJE vzw BE43 4352 0990 0101, onder vermelding van ‘Oekraïne’. Voor giften vanaf 40 euro aan HUBEJE kunt u een fiscaal attest verkrijgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking, steun en medeleven.