Het is ondertussen een mooie traditie, en op 17 januari was het weer zo ver: de zesdejaars vierden hun laatste 100 dagen of Chrysostomos. Beide redenen om te feesten mag je met een korreltje zout nemen want tussen 17 januari en 30 juni zitten toch nog net iets meer dan 100 dagen en de feestdag van de heilige Johannes Chrysostomos, vermaard om zijn welsprekendheid en dus patroon van de ‘retorica’, valt op 27 januari.

Maar goed: midden januari vieren de zesdejaars van Xaco dat hun dagen op het college stilletjes aan geteld zijn en dat nakend afscheid stemt zowaar tot enig feestgevoel. Mooi is dat de hele school mag mee feesten: ook dit jaar zetten de zesdejaars hun eigen show op de planken van de polyzaal. En dat mocht gezien worden, door alle andere leerlingen. 4 keer kon een volle polyzaal genieten van muziek, dans, video en sketches waarin niet zonder ironie werd teruggeblikt op 6 jaar collegeleven. Een even boeiend als wervelend spektakel dat van begin tot einde helemaal door de zesdejaars zelf in elkaar gestoken werd. En ook al was het centrale thema dit jaar gevangenis, wij hadden de indruk dat de meesten hun 6-jarige veroordeling zonder al te grote trauma’s overleefd hadden. Merci, class 2020, voor de mooie show en nog veel succes in de niet zo onbelangrijke resterende 100 dagen voor jullie onvoorwaardelijke invrijheidsstelling.