De module ecologie (derde graad) van dhr. Gooris diende bij Canon Cultuurcel een dynamoproject in en kreeg daarvoor vorige week groen licht. Dat betekent dat het ZULU-project ondersteuning krijgt voor hun communicatief luik:

Dit jaar maken we met de module ecologie deel uit van een project ‘Zuivere Lucht (ZULU)’ van Stadslab 2050 en Interreg Vlaanderen-Nederland. Zo trachten we met de lessen ecologie heel dicht bij de realiteit te werken. Gedurende een gans jaar brengen we de luchtkwaliteit in en rond onze school in kaart. Zo meten we hoe de kwaliteit van de buitenlucht zich vertaalt naar onze klaslokalen en monitoren we de meest gebruikte fietsroutes op polluenten.

Omdat meten ook weten is, hopen we met dit project zo veel mogelijk actoren te kunnen sensibiliseren om milieubewuster te gaan leven. Dankzij de steun van cultuurkuur.be (DYNAMO) kunnen we vanaf de maand februari dan ook werk maken van een dynamisch communicatieplan. Hoe kunnen we de school in de brede zin geïnformeerd houden over de resultaten van ons onderzoek? Wordt beslist vervolgd, u hoort nog van ons.

Startvergadering Zulu-project