Omdat de speelplaats van de humaniora wel wat extra ‘groen’ kan gebruiken, is een groep enthousiaste collega’s een nieuwe werkgroep gestart op ons college: een werkgroep Vergroening!

In mei finaliseerden we ons tweede kleiner project: de aanleg van brede bloemborders voor klim-en schaduwplanten aan het toiletblok. Graven, boordstenen steken, klimhulp hangen en compost aanvoeren, was het werk van de leerkrachten. Het mengen van de compost en de grond, het aanplantingsplan maken en de planten in de grond steken, gebeurde door een enthousiaste groep leerlingen. Het resultaat mag er zijn! 

In navolging van de bomen die geplant werden ter ere van onze overleden collega Christoph Wauters willen we de groene schwung in onze school houden met kleine en grotere vergroeningsacties. Momenteel worden vele projecten nog voorbereid door leerkrachten, maar we hopen in de toekomst op een groep van leerlingen die ook hun schouders zullen zetten onder eigen vergroeningsprojecten. Zo zijn momenteel een 5-tal leerlingen van de leerlingenraad ’t Cas bezig met een ontwerp voor een groenzone rond de twee oudste bomen op onze speelplaats.

En hoewel veel vergroeningsacties maar kunnen gebeuren wanneer de nodige financiële steun wordt gevonden, blijven we in de toekomst projecten plannen. Zo hopen we, met collega’s en leerlingen, volgend najaar te kunnen starten met de structurele aanleg van de twee groenzones ontworpen door de leerlingen. En voorts heel veel kleine en grote dromen: een Potgrond-drive- in, een Up-cycling-actie voor oud tuinmateriaal, de aanleg van een bloemen -en plantenperk, een behaagactie, een groendak op de luifel rondom de speelplaats, de aankoop van regentonnen …

Onder het motto ‘Big things often have small beginnings’ blijven we de groene gaspedaal indrukken zodat we onze leerlingen in de toekomst kunnen verwelkomen op een speelplaats die niet alleen veel groener is, maar ook meer rust uitstraalt.