In het tweede jaar bestaat je keuzegedeelte uit 5 lesuren basisoptie en 2 lesuren differentiatie taal en wiskunde. Ook hier bestaat de differentiatie uit verdieping, uitbreiding of remediëring. Je hebt de keuze uit de basisopties:

 • economie & organisatie
 • Latijn (-Grieks)
 • maatschappij & welzijn
 • moderne talen & wetenschappen
 • STEM-wetenschappen

  De basisoptie Grieks (3u) – Latijn (4u) heeft geen differentiatie taal en wiskunde.

  De keuze voor een basisoptie, goed voor 5 lesuren per week en dus belangrijk voor het tweede jaar, kan gebeuren met de ervaring van de focusvakken en het vak mens en samenleving uit het eerste jaar. De leerinhouden van focus en het vak mens en samenleving geven immers een goed idee van wat er bij de basisopties in het tweede jaar allemaal aan bod komt. Bovendien wordt er bij de focusvakken ingezet op (zelf-)evaluatie die erop gericht is de leerlingen te laten ontdekken wat ze graag doen en waar ze goed in zijn.

  Voor leerlingen die in het eerste jaar Latijn volgden, worden er op het einde van het eerste jaar ook lessen Grieks gegeven, zodat de keuze voor de basisoptie Latijn-Grieks misschien wel ‘liefde op het eerste zicht’, maar geen ‘blind date’ is.

  Deze handige infobrochure krijgen alle leerlingen van het eerste jaar als ze hun basisoptie voor het tweede jaar moeten kiezen.

  Hieronder kan je, tot slot, de informatieve filmpjes bekijken die onze leerkrachten basisopties opnamen: