basisopties (2de jaar)

In het tweede jaar bestaat je keuzegedeelte uit 5 lesuren basisoptie en 2 lesuren differentiatie taal en wiskunde. Ook hier bestaat de differentiatie uit verdieping, uitbreiding of remediëring. Je hebt de keuze uit de basisopties:

  • economie & organisatie
  • Latijn (-Grieks)
  • maatschappij & welzijn
  • moderne talen & wetenschappen
  • STEM-wetenschappen

De basisoptie Grieks (3u) – Latijn (4u) heeft geen differentiatie taal en wiskunde.