In het eerste jaar bieden we het 1ste leerjaar A aan, de A-stroom in het secundair onderwijs. Naast 27 lesuren die door de overheid zijn vastgelegd, kan de startende leerling kiezen voor Latijn (vijf lesuren per week) of voor een brede focus. In dat geval kan de leerling proeven van de vakken economie, kunst, sport, STEM en taal (telkens voor een periode van 6 weken, 3 lesuren per week). Dit helpt om een goede keuze voor de basisopties van het tweede jaar te maken. Daarnaast bieden we in de brede focus ook 1 lesuur differentiatie Nederlands en 1 lesuur differentiatie wiskunde aan. Differentiatie kan zowel verbreding (extra leerstof) of verdieping (de leerstof grondiger en moeilijker) als remediëring zijn (extra oefenkansen en tijd).

In het 2de leerjaar A kan de leerling die Latijn volgde, opteren om er Grieks bij te nemen of om de focus enkel op Latijn te behouden. De moderne richtingen hebben, naast de 25 gemeenschappelijke uren en 2 uur differentiatie, keuze uit de volgende basisopties (5 lesuren per week): economie & organisatie, maatschappij & welzijn, moderne talen en wetenschappen en STEM-wetenschappen.

In de gemoderniseerde tweede graad wordt die keuze nog meer uitgesproken en kiezen de leerlingen een ‘pool’: economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, humane wetenschappen, moderne talen of natuurwetenschappen. Bij economische wetenschappen, humane wetenschappen, Latijn en moderne talen is er de A-optie (met 4 uur wiskunde) en de B-optie (met 5 uur wiskunde).

In de derde graad biedt het college bijna alle ASO-richtingen binnen de eigen schoolmuren aan:

  • economie-moderne talen
  • economie-wiskunde
  • Grieks-Latijn
  • Grieks-wiskunde
  • humane wetenschappen
  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde
  • moderne talen-wetenschappen,
  • wetenschappen-wiskunde

In het vijfde en zesde jaar kunnen de leerlingen ook verder hun eigen studietraject bepalen door een keuze te maken uit een aanbod van wel 18 modules van twee lesuren: Italiaans, Spaans, Duits, sport, politiek, economie, ecologie, politiek, filosofie, mindfulness, kunst, extra wetenschappen, extra wiskunde, …

De lessentabellen voor al deze studierichtingen vind je hier terug.