Economische wetenschappen

Economie is de studie van de ‘huishouding’. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de ‘marktwerking’.

Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je krijgt dus in de richting economische wetenschappen eigenlijk alleen algemene vakken: algemene economie, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, bedrijfswetenschappen… Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.
Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3de graad (bv. economie-wiskunde) krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:
• bedrijfswetenschappen
• economie-moderne talen
• economie-wiskunde


Andere studierichtingen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.