In het eerste jaar kies je een focus:

– ofwel leg je die op Latijn en dan heb je 5 lesuren Latijn per week;
– ofwel heb je 5 verschillende focusvakken (economie, kunst, sport, STEM en taal) en nog 2 uur differentiatie wiskunde en Nederlands.

De differentiatie bestaat uit verdieping, uitbreiding of remediëring: wie goed opschiet met de leerstof krijgt bijvoorbeeld moeilijkere oefeningen wiskunde of mag een andere tekst lezen terwijl wie wat meer tijd nodig heeft, extra inoefening of uitleg van de leerkracht krijgt.

De focusvakken (economie, kunst, sport, STEM en taal) worden afwisselend 3 uur per week gegeven gedurende ongeveer 6 lesweken.

Omdat we bij de focusvakken op de eerste plaats willen dat je je een juist beeld kan vormen van wat je graag doet en wat je goed kunt, besteden we veel aandacht aan de (zelf)evaluatie. Op het einde van de reeks van zes weken voor een focusvak ga je een vragenlijst invullen waarin je zelf je inzet en je resultaten voor het focusvak kan beoordelen. Natuurlijk maken ook de leerkrachten zo’n beoordeling . Op het einde van het trimester gaan jullie dan samen zitten om de beoordelingen naast elkaar te leggen.