Aanmelden voor het tweede t.e.m. het zesde jaar, schooljaar 2023-2024

Voor het schooljaar 2023-2024 is onze school helaas vol verklaard en kan je je dus niet meer aanmelden.

Inschrijven voor het eerste jaar, schooljaar 2023-2024

Op het college zullen ook in 2023-2024 weer 200 leerlingen starten in het eerste jaar van het secundair onderwijs. Daarmee is ook het eerste jaar vol verklaard en zijn er dus geen inschrijvingen meer mogelijk.

Als eerste kennismaking met ons college vind je hieronder een filmpje dat je in drie minuten een kijkje achter onze groene poort gunt.