De werking van onze school is gebaseerd op het Ignatiaanse  opvoedingsproject, dat hertaald werd in 10 bewegingen. Eén van deze 10 bewegingen is ‘cura personalis’, Latijnse woorden voor ‘persoonlijke zorg’.

Individuele aandacht en zorg voor leerlingen staan op Xaco centraal. We trachten de leefwereld, de talenten en de beperkingen van iedere leerling zo goed mogelijk in te schatten. Dit houdt in dat de maatregelen afgestemd worden op maat van de leerling; de ene leerling met zorgbehoefte(n) is immers de andere niet. We vertrekken vanuit een ‘zorg op maat’, waarbij we kijken naar wat een leerling nodig heeft, en niet naar wat een leerling heeft.

Elke leerling op onze school verdient de nodige zorg op momenten dat het minder goed gaat en krijgt de nodige ruimte en tijd om in overleg naar oplossingen te zoeken, of het nu gaat over socio-emotionele problemen, leermoeilijkheden of dingen die buiten de school gebeuren. Bij de aangeboden zorg zoeken we naar de oorzaken en trachten we samen met de leerling een werkwijze te vinden die de nodige hulp kan bieden.

Je kan in onze school niet omheen de klastitularis: hij/zij is vaak de eerste contactpersoon en wordt door alle andere leerkrachten in die rol gerespecteerd. De titularis fungeert als coach en vertrouwenspersoon van de klas.

Buiten de klas kunnen leerlingen altijd terecht op het leerlingenonthaal waar een team van mensen voor de nodige opvang of doorverwijzing zorgen. Het leerlingenonthaal beschikt over een aantal lokalen met verschillende functies: EHBO, prikkelarme ruimte, gesprekslokalen, enz. Het team werkt nauw samen met de prefect (tuchtzaken) en de zorgcoördinator (zie zorgbrochure voor concrete hulp i.v.m. studiebegeleiding en aangepaste zorg).

De adjunct-directeur leidt alles in goede banen. Wekelijks organiseert hij een teamoverleg en regelmatig zit hij samen met CLB.

Meer concrete info lees je in onze zorgbrochure en de studiegids.