Met de modernisering van het secundair onderwijs wordt de overgang van de eerste naar de tweede graad belangrijker dan ook. De eerste graad is observerend en oriënterend, leerlingen bereiden zich voor om een goede keuze te maken. In de tweede graad maken de leerlingen een dubbele keuze. Enerzijds kiezen ze voor één van de 8 ‘studiedomeinen’: economie en organisatie, kunst en creatie, land- en tuinbouw, maatschappij en welzijn, sport, STEM, taal en cultuur en tenslotte voeding en horeca.

Anderzijds kiezen ze een ‘finaliteit’ , wat ze na hun secundaire studies willen verder doen:

doorstroom finaliteit: om na het SO verder te studeren in het hoger onderwijs
arbeidsmarkt finaliteit: om na het SO te gaan werken
dubbele finaliteit: om na het SO verder te studeren of te gaan werken

Op het Xaveriuscollege zijn alle studierichtingen van de tweede graad doorstroomrichtingen (ASO) en zijn het studierichtingen in 4 studiedomeinen: economie en organisatie, maatschappij en welzijn, STEM en ook taal en cultuur.

We verwachten van onze leerling dat ze hun interesse, hun ‘goesting’, ja zelfs hun passie voor het gekozen domein tonen en verder ontwikkelen. In al onze studierichtingen zien we graag leerlingen die trots zijn op de richting die ze gekozen hebben.

Bovendien verwachten we dat de interesse in die domeinen niet alleen praktisch maar ook algemeen-theoretisch is. Een doorstroomleerling toont inzicht in complexere leerinhouden, legt vlot verbanden tussen die leerinhouden en leert ook logisch te redeneren.

Wie meer wil weten over de structuur en de opbouw van de gemoderniseerde tweede graad kan er zeker de presentatie op nalezen die we, voorzien van de nodige uitleg, ook aan onze leerlingen van het tweede jaar en hun ouders, geven.