de voorgeschiedenis

Op het college is ICT en computerondersteund onderwijs natuurlijk al lang geen nieuw gegeven. Al meer dan 15 jaar heeft elke leerkracht op Xaco een eigen laptop ter beschikking, is elke klas uitgerust met een beamer en beschikt de school over een performant WIFI-netwerk.

In 2020 beslisten we een trapje hoger te schakelen en vanaf 1 september 2021 het XacoChrome-project uit te rollen. Met als doel dat na 4 jaar elke leerling over zijn eigen chromebook zou beschikken, thuis en op school. Dat zou een toestel worden dat ouders zelf in huurkoop aanschaften.

In de loop van 2021 versnelden het afstandsonderwijs en het Digisprong-project van de Vlaamse regering het geplande XacoChrome-project. De school kreeg éénmalig middelen om over twee schooljaren voor alle leerlingen persoonlijk ICT-materiaal te voorzien.

Leerlingen hebben dus naast hun boeken, schriften ook allemaal hetzelfde type chromebook dat ze tijdens de lessen en thuis kunnen gebruiken voor opzoekwerk en lesopdrachten. Het toestel is eigendom van de school maar kan volledig gratis door de leerlingen gebruikt worden.

Waarom chromebooks voor alle leerlingen?

De keuze om chromebooks in ons onderwijs te integreren is niet lukraak genomen maar kadert in een bredere visie waarbij we geloven dat de technologie enerzijds onze leerkrachten kan helpen om hun lesgeven nog beter te maken en anderzijds onze leerlingen meer kansen biedt bij het leren. We denken hierbij dan vooral aan:

meer kansen op differentiatie

Als elke leerling met een eigen computer kan werken, wordt het voor leerkrachten gemakkelijker om opdrachten en lesmateriaal op maat van alle leerlingen aan te bieden. ICT zorgt er mee voor dat gedifferentieerd leermateriaal en leertrajecten op maat binnen handbereik van alle leerlingen komen.

leerlingen groeiend verantwoordelijk maken voor hun eigen leren

Het afstandsonderwijs tijdens de Coronacrisis leerde ons dat er nog veel mogelijkheden zitten bij het inzetten op meer zelfstandig leren van leerlingen. Die leerling die deels zelf verantwoordelijk wordt voor haar of zijn leertraject terwijl de leraar coacht, monitort en aanstuurt, dat wordt praktisch haalbaar met de inzet van ICT waar je diverse leerpaden kan uitzetten en opvolgen, de leerlingen evaluatiesleutels en extra materiaal kan aanreiken.

meer en andere didactische werkvormen

We geloven dat goed onderwijs inzet op verschillende didactische werkvormen. Er is niets mis met – sommigen zullen zeggen ‘er gaat weinig boven’ – een bevlogen leerkracht die een boeiend verhaal vertelt aan zijn leerlingen. Maar met de computer kan diezelfde leerkracht zijn leerlingen daarnaast ook gemakkelijker laten onderzoeken, meer oefenkansen bieden en eigentijds verslag laten uit brengen over wat zij/hij geleerd heeft.

onderwijs met een open venster op de werkelijkheid

Individuele toegang tot het internet maakt dat onze leerlingen veel meer dan vroeger schoolse inhouden kunnen aanvullen met inhoud uit de realiteit. Kranten, films, musea, labo-opstellingen, wetenschappelijke artikels, … vinden via de computer moeiteloos hun weg naar de klaspraktijk. Natuurlijk zal de leerkracht jonge leerlingen daarbij moeten leren om kritisch met deze bronnen om te gaan maar meer dan ooit zullen leerlingen de link leggen tussen wat in de school geleerd wordt en wat buiten de school gebeurt.

aansluiten bij digitale werkwereld later

Het zou vreemd zijn mochten onze leerlingen die later allicht veel ICT-vaardigheden zullen nodig hebben, zowel voor hun hogere studies als in hun beroepskeuze, daar tijdens hun middelbare school niet intensief mee kunnen oefenen.

vernieuwing in het onderwijs

De mogelijkheden van ICT in onderwijs doen ons nadenken als school over de nieuwe mogelijkheden van leren. We proberen nieuwe werkvormen uit en houden ons onderwijs fris.

digitale inclusie

Technologie is dikwijls niet goedkoop waardoor kwetsbare gezinnen soms de digitaliseringstrein dreigen te missen. Onderwijs is de motor bij uitstek om digitale uitsluiting in de toekomst tegen te gaan door er voor te zorgen dat een jonge generatie digitaal helemaal mee is. Dat betekent natuurlijk dat de school er alles aan doet om er voor te zorgen dat iedereen over alle middelen (computer, scherm, internetverbinding, …) beschikt om digitaal mee te zijn. Op Xaco zijn we er trots op dat we een eigen fonds hebben dat nu en in de toekomst garandeert dat niemand digitaal in de kou blijft staan. Hier lees je meer over het Christoph Wauters Fonds.