Wat voor een school is Xaco? Wat mag je verwachten als je dochter of zoon naar onze school komt? Wat betekent het eigenlijk dat we een jezuïetencollege zijn? Als de blog op onze website een beeld geeft van hoe onze school dagdagelijks leeft, dan vind je op deze pagina’s wat meer in tekst en theorie terug wat onze missie en onze visie op onderwijs is.

Alles vertrekt van ons opvoedingsproject, 10 bewegingen die duidelijk maken waar onderwijs in de traditie van Ignatius van Loyola voor staat.

Vanuit het opvoedingsproject is het maar één stap naar Xacomundo, de wijze waarop de school haar engagement tegenover de wereld vorm geeft; of naar de manier waarop we zorg en participatie op school uitbouwen.

En omdat er op een doordeweekse schooldag al snel zo’n duizend mannen en vrouwen, meisjes en jongens samenleven op de Collegelaan 36, heeft ook het Xaveriuscollege zijn ‘reglement’, de afspraken die dat samenleven vlot doen verlopen.