Humane wetenschappen

Je kiest voor humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.

Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je leert vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Dit vanuit verschillende wetenschapsdomeinen: filosofie, kunst en cultuur (kunstbeschouwing), gedragswetenschappen en
sociale wetenschappen.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
• sociologische begrippen;
• analyse van kenmerken hedendaagse samenleving en maatschappelijke thema’s;
• domeinen van ontwikkeling;
• sociaal gedrag en sociale vaardigheden;
• persoonlijkheid;
• communicatiekaders, …

Je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

Je krijgt verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Je krijgt in de 2de graad ASO 4 lestijden wiskunde.

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:
• humane wetenschappen
• welzijnswetenschappen

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.