Op 7 februari 2021 moesten we onverwacht en veel te vroeg afscheid nemen van onze ICT-coördinator en oud-leerling van het college, Christoph Wauters. Christoph was een gedreven IT’er en een ongelooflijk geëngageerd mens. Hij trok zich de wereld aan – met bijzonder veel aandacht voor duurzaamheid én de positie van wie kwetsbaar staat in onze maatschappij.

2020 – XacoChrome

Op Xaco hadden we in 2020 al beslist om vanaf 1 september 2021 het XacoChrome-project uit te rollen: meer digitaal ondersteund onderwijs waarbij elke leerling over zijn eigen chromebook zou beschikken. Christoph wou als ICT-coördinator absoluut vermijden dat er op school leerlingen, omwille van het kostenplaatje dat aan technologie hangt, die digitaliseringstrein zouden missen. Daarom startte hij in december 2020 samen met de firma Cloudwise een chromebook solidariteitsactie op waarbij je een (deel van) een chromebook kon doneren die de school zou kunnen inzetten voor leerlingen die zich maar moeilijk zo’n toestel konden veroorloven. De actie werd dankzij meer dan 80 donateurs en de gedrevenheid van Christoph een gigantisch succes: in totaal werd niet minder 22.850 euro verzameld, goed voor 74 chromebooks.

De chromebooks werden (en worden) tijdens de Coronacrisis meteen ingezet voor leerlingen die afstandsonderwijs moesten volgen en thuis over onvoldoende ICT-infrastructuur beschikten. We waren meer dan gelukkig dat we bij al die momenten van afstandsonderwijs niemand digitaal in de steek moesten laten.

2021 – Digisprong

In de loop van 2021 werd dan het Vlaamse Digisprong-project concreet. Via Europese fondsen kregen alle Vlaamse scholen gespreid over twee kalenderjaren, 2021 en 2022, voldoende middelen om elke leerling van een eigen chromebook te voorzien. Een, voorlopig éénmalige, boost voor het digitaliseren van het Vlaams onderwijs. Op Xaco konden we dit naadloos inpassen in ons eigen XacoChrome-project maar het maakte wel dat we geen extra chromebooks meer moesten voorzien voor wie moeilijk een toestel kon betalen: Digisprong voorzag immers in een gratis toestel voor elke leerling.

2022 – Christoph Wauters Fonds

Daarom besloot het college om de chromebooks die de solidariteitsactie had opgeleverd zelf over te kopen en het verzamelde bedrag van 22.850 euro te investeren als startkapitaal van het ‘Christoph Wauters Fonds’. Een fonds met één duidelijk doel: op het Xaveriuscollege nu en in de toekomst waarborgen dat geen enkele leerling digitaal minder kansen krijgt omwille van een kwetsbare achtergrond. Leerlingen zullen nu en in de toekomst op het fonds een beroep kunnen doen voor noodzakelijk persoonlijk ICT-materiaal (hardware, software licenties, internetabonnementen, …) nodig voor hun studies. Het waarborgt ook in de toekomst, wanneer de Digisprongmiddelen uitgeput zijn en leerlingen opnieuw voor hun toestellen moeten betalen, dat iedereen digitaal gelijk aan de start kan komen.

Praktisch

Ouders die een beroep willen doen op de middelen van het fonds contacteren hiervoor Dirk Brawers, adjunct-directeur. Absolute discretie is natuurlijk gewaarborgd.

Wie het Christoph Wauters Fonds wil steunen kan dat door een overschrijving naar rekeningnummer BE03 4073 0001 1184 van het Xaveriuscollege met als vermelding “Christoph Wauters Fonds”.