Het volledige schoolreglement kan je hier terugvinden.

Bij het begin van elk schooljaar krijgen leerlingen ook het Xaco-ABC: heel concrete afspraken over wat je doet als je afwezig bent, te laat komt, … Er is een Xaco-ABC voor de derde graad en één voor de eerste en tweede graad.

Omdat we vinden dat goed onderwijs ook goed betaalbaar moet blijven, geven we graag vooraf een overzicht van de kosten die je per jaar mag verwachten.