moderne talen B

De meest aansluitende vooropleiding in het 2de leerjaar is Moderne talen & wetenschappen. Je kan uiteraard ook vanuit andere basisopties van het 2de leerjaar starten in deze studierichting.

De klemtoon ligt op algemene vakken, maar je taalvakken Nederlands, Frans, Engels (en Duits in het 4de jaar) en communicatiewetenschappen komen meer aan bod dan in de meeste andere studierichtingen binnen de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen in het 3de jaar. Je maakt ook kennis in de verschillende talen met zaken zoals tekstopbouw, literaire analyse, taalverwantschap, taal- en redekundige ontleding, …

Het aanscherpen van je communicatieve vaardigheden is in de opleiding en belangrijk gegeven.

Je krijgt een verdiepte basisvorming voor geschiedenis, chemie en fysica.
Wiskunde is in deze richting gevorderde wiskunde.

De inhoudelijk aansluitende opleidingen in de 3de graad zijn:
• economie-moderne talen
• moderne talen-wetenschappen
• wetenschappen-wiskunde
• taal en communicatiewetenschappen

Andere studierichtingen zijn ook mogelijk, op voorwaarde dat je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.