Zorg dragen voor de wereld is één van de bewegingen van ons opvoedingsproject. Géén kennis zonder enagement. Wie Ignatiaans gevormd wordt, wil met de opgedane kennis de wereld in, trekt zich de wereld aan om die, hoe beperkt ook, een beetje beter te maken.

Dat is wat we samenvatten onder de noemer Xacomundo: de verzameling van acties en projecten die tonen dat Xaco zich de wereld aantrekt.

Xacomundo stellen we graag voor als een metroplan waar 4 lijnen elkaar voortdurend opzoeken en kruisen: de groene lijn met projecten rond duurzaamheid en ecologie, de gele noord-zuidlijn waar de aandacht gaat naar duurzame relaties tussen het rijke noorden en het arme zuiden, de blauwe stadslijn met aandacht voor kansarmoede in onze grootsteden en de grijze i-lijn die ons inspireert en goesting geeft om samen stationnetjes op te zetten, ergens langs één van de lijnen van het Xacomundoplan.Recente Xacumundo activiteiten