School maak je niet alleen. Directie en leerkrachten werken elke dag samen met leerlingen en ouders om van het college een school te maken waar de inbreng van velen zijn plaats heeft.

Leerlingen van het college kénnen de deur van de leraarskamer in de driehoek. Het is er tijdens de pauzes behoorlijk druk: klop op de deur, is mevrouw Van Dyck er? en even later kan de leerling haar of zijn verhaal doen. Ook ouders kunnen na een eenvoudig bericht in de schoolagenda of op Smartschool op gesprek bij leerkrachten en directie. Omdat we geloven dat de beste participatie niet op zich laat wachten.

Natuurlijk zijn er naast de vele informele contacten ook de leerlingenraden, de oudervereniging ([email protected]), de directieraad en de schoolraad als vergaderingen waar ouders, leerlingen en leerkrachten hun inspraak in het schoolbeleid hebben.

Zo is de organisatie van ons jaarlijks Artisjrock-festival of het schoolbal in handen van de leerlingenraad. Of is er het Cas: leerlingen die mee zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld door op de eerste schooldag de nieuwe leerlingen op de speelplaats welkom te heten.