Liefde in tijden van Corona: vandaag 14 februari besloot het Overlegcomité dat voor de gelegenheid bestond uit Ona, Hajar, Nanou en Valentijn, dat de barometer op Xaco gerust een dag naar Code Roos mocht. Ze zorgden ervoor dat leerlingen elkaar een roos konden geven, ‘gewoon uit vriendschap’ of uit ‘mag-het-ietsje-meer-zijn dan gewoon’.

354 romantische zielen maakten (hopelijk) evenveel hunkerende harten blij. Daarbij was het het zesde jaar dat zich het meest romantisch toonde terwijl het op klasniveau de 3GL was waar de meeste rozen van eigenaar veranderden.

En nu maar hopen dat de uitgedeelde rozen een iets langere houdbaarheidsdatum vertonen dan die roos die Guido Gezelle in 1858 kreeg van Eugène Van Oye:

ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was ‘t een roos van u,
niet lang een roos mocht wezen

Guido Gezelle ‘Dien avond en die rooze’ – 1858