Op maandag 23 mei hielden de leerlingen van 2 maatschappij en welzijn (2 M&W) een inzamelactie ten voordele van de organisatie Moeders voor Moeders. Deze VZW zet zich sinds 1992 in voor de armsten in Vlaanderen. Meer dan 160 vrijwilligers verdelen materiaal en voeding voor gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben.

In de media vernamen we dat er een groot tekort was aan kledij en schoolspullen. We wilden iets organiseren om mensen in nood verder te helpen. Voor de actie plaatsvond, voerden we in elke klas campagne. Tijdens de speeltijden stonden de leerlingen van 2 M&W klaar om het materiaal in ontvangst te nemen, te sorteren en in dozen te stoppen. We hebben niet minder dan 35 goed gevulde dozen kunnen verzamelen. Op donderdag 2 juni overhandigden we de goederen zelf aan de organisatie, met de dankbare hulp van Mevrouw Lambrechts. ‘Moeders voor moeders’ was erg blij met het verzamelde materiaal en bedankte de 2 M&W uitdrukkelijk voor dit initiatief.

Langs deze weg willen we die ‘dankjewel’ doorgeven aan iedereen die gedoneerd heeft. Met jullie hulp hebben we heel wat gezinnen in armoede kunnen ondersteunen.