Bij ons op school is schrijven voor Amnesty International een vaste waarde. Tijdens dit schooljaar konden we tot nu toe 3 schrijfmomenten organiseren: op 25 oktober 2019 (52 brieven), tijdens het kerstmoment (102 brieven) en op de internationale schrijf-ze-vrijdag 7 februari (73 brieven). Dat alles was in totaal dus goed voor 227 brieven! Dat is 227 keer een stem die spreekt ten voordele van een persoon in onrechtmatige gevangenschap of iemand die te maken krijgt met een andere vorm van mensenrechtenschending.

Onze aanhoudende inzet bleef niet onopgemerkt bij Amnesty International. Zelfs in die mate dat we gisteren het officiële ‘Mensenrechtencertificaat 2020’ mochten ontvangen.
Een mooie beloning in deze vreemde tijden!

We willen hiermee iedereen nog eens in de bloemetjes zetten die hieraan, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen. Dit is onze gezamenlijke verdienste; proficiat en bedankt allemaal!

Natuurlijk is dit geen eindpunt en zetten we onze schrijfacties op school voort van zodra dat mogelijk is, want onrecht moeten we blijven bestrijden!

Meer info over de schrijfacties van Amnesty vind je hier.