Op 10 februari is onze oud-collega Luc Versteylen s.j. op 93-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een covid-besmetting. In de media werd zijn overlijden al druk becommentarieerd. Zijn levensloop bespreken kan niet in dit kort bestek, maar we willen hier graag meegeven dat hij ook voor Xaco heel veel betekend heeft.

Als oud-leerling van ons college – hij was bij de eerste leerlingen en liep er school tijdens de oorlogsjaren – trad hij in 1945 in bij de orde van de jezuïeten. Na zijn priesterwijding in 1959 gaf hij van 1963 tot 1971 vernieuwend en begeesterend les aan de Collegelaan. Zo trok hij met enkele leerlingen ter voorbereiding van hun herexamens naar de Oude Brouwerij in Viersel, eigendom van een oom van één van die leerlingen. Hij kon het gebouw nadien aankopen en stichtte er in 1970 het bezinningscentrum ‘Leven in de Brouwerij’, waar soberheid, samenhorigheid en stilte, zijn basisprincipes, het uitgangspunt waren. Hij probeerde er leerlingen en andere geïnteresseerden warm te maken voor die zachte waarden. 

Hij leefde nog jaren in het jezuïetenhuis Xaverius, in de patersvleugel boven de hoofdingang. Met Mieke, zijn levensgezellin, pendelde hij heen en weer naar Viersel, tot hij meer medische verzorging nodig had. Daarom verhuisde hij naar het RVT Wommelgheem, waar hij woensdag 10 februari overleed.

Luc was een enthousiasmerend spreker en verteller; als hij preekte zat de Xaveriuskerk afgeladen vol. Hij was ook een aandachtig luisteraar met een groot hart en een open geest voor de jongeren en vooral dan voor de zwaksten onder hen. Hij droeg ook het college een warm hart toe, ook al waren zijn lerarenjaren er niet rimpelloos verlopen. Zijn verbondenheid bleek nog maar eens toen hij de nieuwbouw van de lagere school (de P-blok) op zijn eigen wijze inwijdde.  Het college verliest alweer een groot, inspirerend en wijs man. Ook zijn erfenis willen we in ere houden en koesteren. 

De uitvaart van Luc vindt plaats in de Xaveriuskerk in Borgerhout, Collegelaan 36, op vrijdag 19 februari om 10.30 uur.

Omwille van corona is het niet mogelijk de viering bij te wonen. Deze kan wel gevolgd worden via:

www.uitvaartlivestream.be/luc-versteylen.html