Onze XacoChrome solidariteitsactie van december 2020 werd een onovertroffen succes. We klokten af op zomaar even 91,4 laptops of 22.850 euro
Met die sympathieke sponsoring kunnen alle leerlingen van het tweede en derde middelbaar in september 2021 instappen in het XacoChrome-project, omdat zo de financiële drempel wordt weggenomen. De coronacrisis heeft ons geleerd, dat een computer en internet van groot belang zijn voor het onderwijs aan jongeren. Als alle Xaverianen over een eigen toestel kunnen beschikken, heeft iedereen gelijke kansen.


Dit geeft ons project een boost. Het is leuk om ook in onzekere tijden te mogen rekenen op fijne vrienden.
Dit warm gebaar wordt zeker ook door de betrokken leerlingen heel erg op prijs gesteld en heeft een direct effect op hun functioneren op school en thuis. Dus ook in hun naam een dikke merci!