We hebben er al eerder over bericht: om een beter zicht te krijgen op de luchtkwaliteit rondom onze school namen de leerlingen van de module ecologie deel aan een grootschalig burgeronderzoek in scholen dat deze luchtkwaliteit in kaart brengt. Uiteraard speel ook communicatie hierbij een niet onbelangrijke rol. Daarom brachten ze hun eerste bevindingen en enkele reacties daarop samen in deze boeiende reportage.

“ Door het uitschrijven van een scenario kregen we plots een helder beeld van de honderden Excels met data.”

“ Cijfers omzetten in verstaanbare woorden is moeilijker dan het lijkt.”

“ Wanneer ik nu naar een televisiereportage kijk, besef ik dat een vlot interview het resultaat is van verschillende takes en een goede montage.”

“ Dit is voor herhaling vatbaar. “