Het verwelkomen van 200 nieuwe eerstejaars in onze polyzaal, de traditionele naamafroeping van meer dan 700 andere leeringen, de startvieringen in de Xaveriuskerk: het schooljaar 2021-2022 werd gisteren afgetrapt met ‘verslingerd’ als jaarthema.

Onze algemeen directeur, Alex Peeters, vatte het zo samen:

Samen gaan we weer op weg in een nieuwe schooljaar. En hoewel de maatregelen de voorbije 18 maanden dat samen-zijn, samen doen, samen-werken serieus bemoeilijkten, hopen we nu toch opnieuw met zijn allen aan de slag te kunnen gaan. Verslingerd is daarbij het jaarthema; dat is geen politieke slogan, maar een menselijke solidariteit en hier op ons college wordt die gekenmerkt door een grote collegialiteit en samenhorigheid. Zoals Team Belgium, vormen wij 1 Team Xaco, dus geen wij–zij verhaal, niet leerlingen versus leerkrachten, basisschool vs middelbaar, geen eerstejaars vs laatstejaars, jongens vs meisjes, gevaccineerd vs niet-gevaccineerd; kortom geen zwart-wit denken…want wij zijn 1 groen Team-Xaco. Samen willen we bouwen aan een warme school, een verdraagzame maatschappij, een gezond klimaat, een betere wereld en die begint hier; het is een gedeelde verantwoordelijkheid van en voor ons allen. En dat sluit aan bij onze slogan: Xaco-verbindt in vertrouwen.[…] Een gezond, gelukkig en gezellig schooljaar gewenst!