dankzij u kan ELKE leerling op digitaal pad, richting toekomst

meisje dat aan de computer werkt

Steun nu onze XacoChrome-Solidariteitsactie
…door een (stukje) Chromebook te schenken.

Daarbij kunt u t.e.m. 27/12 genieten van 60% belastingaftrek (via de speciale, tijdelijke coronaregeling voor scholen)*.

In deze donkerste dagen van het jaar, kan u zo een lichtpuntje worden… een lichtpuntje dat kansen biedt aan kansarme leerlingen.

Ons streefdoel is 70 Chromebooks. Schenkt u er daar eentje van?

De wereld is de laatste decennia fel veranderd. Ook in klaslokalen zien we stilaan meer veranderingen. We moeten onze leerlingen immers op een gepaste wijze voorbereiden op de toekomst die aan de deur klopt.
De coronacrisis heeft op ICT-vlak de onderwijswereld in een extra versnelling gebracht. Dit steunt ons in de plannen die we al voor de crisis opmaakten, om vanaf 1 september 2021 te starten met een 1-op-1 project, waarbij de leerlingen met een eigen Chromebook zullen werken.
We zien deze Chromebooks als noodzakelijk didactisch materiaal, net zoals sommige klassieke werk- en handboeken. Zo kunnen we lesinhouden op andere manieren aanbrengen en beter inspelen op de noden van elke individuele leerling. Zo bereiden we deze leerlingen beter voor op de toekomst, waarin digitale toepassingen alomtegenwoordig zullen zijn.

Het Xaveriuscollege wil iedere leerling op het digitale pad krijgen door financiële drempels weg te nemen waar het (brood)nodig is.. Daarom zoeken we sponsors.

Cloudwise biedt ons voor deze actie refurbished Chromebooks aan van het type Lenovo 500e, aan een kostprijs van 250 euro. Voor uw chromebookschenking van 250 euro, betaalt u na belastingaftrek netto slechts 100 euro: een mooie win-winsituatie!

 kostprijs
(aanbod
Cloudwise)
uw belastingvoordeelu betaalt na aftrek
van uw belastingvoordeel
1/5 Chromebook
(refurbished)
50 EUR30 EUR20 EUR
1 Chromebook
(refurbished)
250 EUR150 EUR100 EUR
4 Chromebooks
(refurbished)
1000 EUR600 EUR400 EUR

De wettelijke bepalingen m.b.t. het belastingvoordeel gekoppeld aan dergelijke giften, kan u voor particulieren hier terugvinden. Meer info, ook voor zelfstandigen en ondernemingen, vindt u hier.

Wij danken u alvast voor uw gulle gift!

Disclaimer: De foto van het kind aan de computer is een vrij te gebruiken foto. Dit is geen leerling van het Xaveriuscollege.