Op woensdag 15 januari namen in het Vlaamse land 26.238 leerlingen deel aan deze traditionele wiskundewedstrijd. Een drie uur durende uitdaging vol breinbrekers gegoten in 30 meerkeuzevragen. Een juniorversie voor de leerlingen van de tweede graad en een versie voor de derde graad waarbij een hoger wiskundeniveau verwacht wordt. Onze school nam al even traditioneel deel met een flink aantal leerlingen, 48 uit de tweede en 34 uit de derde graad.

Uiteraard primeert de Olympische basisgedachte die deelnemen hoger plaatst dan winnen, maar toch kunnen we met enige fierheid melden dat 17 van onze deelnemers zich geplaatst hebben voor de volgende ronde. We hopen dat we, zoals de vorige jaren, een aantal Xaverianen in de finale terugzien – duimen maar.

Misschien een speciale vermelding voor de koptrekkers van het Xaco-peloton met Matteo Meeusen in de tweede graad die 136 punten scoorde op een maximum van 150. In de derde graad gaat die eer naar Remco Terryn met een score van 135.

We willen vooral alle deelnemers uitdrukkelijk danken voor hun inzet voor de “koningin der wetenschappen” en wensen ze in de toekomst nog veel wiskundeplezier.

de leerkrachten wiskunde